Անհատական աշխատաժամանակը. մարտի 22-26

Շարունակել կարդալ

Աուպ. Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներ

Մարկոսյան Դանիել՝ հոգեբանական զարգացման խնդիրներ

Հովհաննիսյան Դավիթ՝ թեթև մտավոր հետամնացություն։

Հակոբյան Գեորգի՝ ինտելեկտուալ (մտավոր) ֆունկցիաների միջին խանգարում

Աղամալյան Սերգեյ՝ խոսքի, ձայնի ֆունկցիայի թեթև աստիճանի խանգարում։

Մայրենի՝ Մարկոսյան Դանիել, Աղամալյան Սերգեյ, Հովհաննիսյան Դավիթ

Մաթեմատիկա՝ Մարկոսյան Դանիել , Աղամալյան Սերգեյ, Հովհաննիսյան Դավիթ

Բնագիտություն՝ Մարկոսյան Դանիել, Աղամալյան Սերգեյ, Հովհաննիսյան Դավիթ

Հատուկ մանկավարժ՝ Աննա Օհանյան

Սեպտեմբերի 1-12. աշխատակարգ

Շարունակել կարդալ